Niitto

 

Niitto jättää siistin jäljen ja edistää niityn muodostumista. Yrittäjä kerää jätteen tai vuokraa keruuvälineet asiakkaalle.

 

Järviruo'on niitto

 

Järviruo'on niittoa mökkirannoilta tai luonnonhoitokohteissa. Talvikauden niitto onnistuu kaksipyörätraktorilla jään päältä.

 

Maisemasuunnittelu

 

Kirjallisia maisemanhoitosuunnitelmia ja suullisia toimenpide-ehdotuksia – hortonomin asiantuntemuksella.

 

Vieraslajien torjunta

 

Vierasperäiset puutarhakarkurit uhkaavat Suomen luonnon monimuotoisuutta. Toistuvilla niitoilla voidaan estää niiden leviäminen.

 

Maiseman raivaus

 

Ammattimaista puuston poistoa niityn kunnostamiseksi tai sulkeutuneen näkymän avaamiseksi.

 

Tiesitkö?

 

Kotitalousvähennyksen voit saada, jos teetät niittotyötä piha-alueella. Haja-asutusalueella piha-alue voi olla maksimissaan 1 hehtaarin suuruinen.