Järviruo’on niitto

Ruovikon niitto

 

Kesällä järviruo’on niitto onnistuu vain kuivalta maalta (veden maksimisyvyys 10 cm), mutta biomassan poistaminen onnistuu talvella jään päältä niittämällä. Niittojäte voidaan polttaa tai kuljettaa pois. Näin niittäen ei kasvusto taannu, mutta esimerkiksi mökkirannan käyttömukavuus paranee (muun muassa veden virtauksen lisääntyminen ja maatuvan biomassan väheneminen). Talvinen niitto helpottaa myös laidunaitojen rakentamista.

Järviruokokasvustot jäätyvät huonommin kuin avoin vesialue. Sopivia olosuhteita on täten etupäässä kevättalvella lumien jo vähetessä.

Työ edellyttää vesialueen omistajan (yleensä osakaskunta) ja ELY-keskuksen luvan. Luvan saantiin tulee varata 30 vuorokautta. Hae lupaa täällä.