Ympäristölupaus

Maisemanhoito
Luontoa ja työterveyttä ajatellen Tmi Haka-Matti käyttää töissään vain pienmoottoribensiiniä, jolla on muun muassa vähäisemmät CO2- ja PAH-päästöt.

Luonnollisesti niittäessäni otan huomioon lintujen pesinnät. Valtaosa hoitoniitoista tapahtuu pesintöjen jo päätyttyä. Tosin esimerkiksi mesiangervokasvuston nujertaminen vaati kuitenkin niittämistä pesintäaikaan, tällöin jätän pesien lähiympäristöt käsittelemättä.

Vuosittain sitoudun tekemään yhden päivän työt talkoilla luonnonsuojelulailla rauhoitetussa kohteessa. Ottakaa yhteyttä ja tarjotkaa ehdotustanne!